in

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı – Milliyet

para-politikasi-kurulu-toplanti-ozeti-yayimlandi-–-milliyet

30.04.2020 14:44

Son güncelleme : 30.04.2020 14:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti`nde, “İktisadi faaliyetteki toparlanma hızı normalleşme sürecinin yurt içindeki seyri kadar bu sürecin, başta dış ticaret ortaklarımız olmak üzere, küresel ekonomideki gidişatına da bağlı olacaktır” ifadesi kullanıldı.


AA

Para Politikası Kurulu’nun 22 Nisan’daki toplantısına ilişkin özet yayımlandı.

Özette, mart ayında tüketici fiyatlarının yüzde 0,57 arttığı, yıllık  enflasyonun 0,51 puan azalarak yüzde 11,86’ya gerilediği hatırlatıldı. Tüketici  enflasyonunu aşağıya çeken temel unsurun gıda ve enerji grupları olduğu  vurgulanan özette, akaryakıt fiyatlarının, Türk lirasındaki değer kaybına rağmen  uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte gerilediği ve enerji grubu  yıllık enflasyonunu belirgin olarak azalttığı belirtildi.

Gıda enflasyonundaki yavaşlamayı ise taze meyve ve sebze fiyatlarının  sürüklediği bildirilen özette, “Enflasyon, hizmetlerde sınırlı bir oranda  gerilerken, temel mal grubunda döviz kuru gelişmeleri neticesinde artış  kaydetmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu bir  miktar artmış, eğilimleri ise görece yatay seyretmiştir. Gıda ve alkolsüz  içecekler yıllık enflasyonu mart ayında 0,53 puan azalarak yüzde 10,05’e  geriledi. İşlenmemiş gıda yıllık enflasyonu, taze meyve-sebze fiyatları kaynaklı  olarak düşerken, bu kalem dışarıda bırakıldığında artış gösterdi. Bu yükselişe et  fiyatları öncülük ederken, bakliyat fiyatlarındaki artışlar da dikkati çekti.  Diğer taraftan, işlenmiş gıda grubunda yıllık enflasyon bir miktar arttı. Ekmek  ve tahıllar grubu enflasyonu yüksek seyretmeye devam ederken, katı ve sıvı  yağların yanı sıra vergi artışının da etkisiyle alkolsüz içecekler kalemi  işlenmiş gıda enflasyonunu yukarı çeken diğer gruplar oldu.” ifadelerine yer  verildi.

“NİSAN AYINDA YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİNDEKİ İYİLEŞME SÜRDÜ”

Özette, enerji grubu fiyatlarının mart ayında yüzde 3,12 düştüğü, grup  yıllık enflasyonunun 5,73 puan azalarak yüzde 9,81’e gerilediği, bu gelişmede,  uluslararası petrol fiyatlarıyla birlikte düşen akaryakıt fiyatlarının  belirleyici olduğu kaydedildi.

Öncü göstergelerin enerji grubu yıllık enflasyonundaki belirgin  gerilemenin nisan ayında süreceğine işaret ettiği belirtilen özette, enflasyon  gelişmelerine ilişkin şu değerlendirmelere yer verildi:

“Temel mal grubu yıllık enflasyonu mart ayında 1,13 puan yükselerek  yüzde 8,18 oldu. Artış alt kalemlere yayılırken, dayanıklı mal enflasyonundaki  yükselişin daha belirgin olduğu gözlendi. Dayanıklı mal grubunda Türk lirasındaki  değer kaybına bağlı olarak otomobil ile mobilya fiyatlarındaki yükselişler öne  çıkarken, giyim ve ayakkabı grubunda mevsimsel fiyat artışı önceki yıla kıyasla  bir miktar daha güçlü gerçekleşti. Hizmet fiyatları mart ayında yüzde 0,52  oranında arttı, grup yıllık enflasyonu 0,07 puan düşerek yüzde 12,42 oldu. Bu  dönemde, yıllık enflasyon ulaştırma ve lokanta-otel gruplarında bir miktar  yükselirken, kira ve haberleşme gruplarında yatay seyretti, diğer hizmetler  grubunda ise geriledi. Corona virüs salgınına bağlı tedbirlerin etkisiyle diğer  hizmetler grubunda yer alan paket tur, bakım-onarım ve eğlence-kültür hizmetleri  aylık enflasyonlarında zayıf seyir izlendi. Bu grup içinde yer alan sağlık  hizmetleri fiyatları ise döviz kuru gelişmelerinin de etkisiyle yükseliş  eğilimini sürdürdü. Salgın hastalığın etkisi lokanta-otel grubunda da  hissedilirken, maliyet artışlarına bağlı olarak yiyecek ve içecek hizmetleri  fiyatlarındaki yükselişe karşın konaklama hizmetleri fiyatları geriledi ve grup  enflasyonunu sınırladı. Nisan ayında yıl sonu enflasyon beklentilerindeki  iyileşme sürdü. Ancak salgının seyri ile ilgili belirsizliklere bağlı olarak  enflasyon tahmin belirsizliği bir miktar arttı, 12 aylık enflasyon  beklentilerinde her iki yönde uç değerlere atfedilen olasılıklarda bir miktar  artış gözlendi.”

“İKİNCİ YARIYLA BİRLİKTE EKONOMİNİN TOPARLANMA EĞİLİMİNE GİRECEĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTE”

PPK Toplantı Özeti’nde, ocak ve şubat aylarında finansal koşullardaki  iyileşmenin de katkısıyla güçlü bir eğilim sergileyen iktisadi faaliyetin, corona virüs salgınının dış ticaret, turizm ve iç talep üzerindeki etkilerine  bağlı olarak mart ayı ortalarından itibaren zayıflamaya başladığı belirtildi.

Anket göstergeleri ve yüksek frekanslı verilerin zayıflamanın nisan  ayında sektörler geneline yayılarak belirginleştiğine işaret ettiği vurgulanan  özette, turizmle ilişkili sektörler başta olmak üzere hizmetlerde daha belirgin  bir zayıflamanın gözlendiği aktarıldı.

Özette, şunlar kaydedildi:

“İmalat sanayisinde dış talepteki sert düşüşün etkisiyle ana ihracatçı  sektörlerin sipariş ve kapasite kullanım oranları oldukça düşük seviyelere  geriledi. Dönemsel olarak talebin nispeten güçlü seyrettiği gıda, kağıt ürünleri,  bilgisayar ve elektronik ürünler ile temel eczacılık sektörleri ise görece olumlu  ayrışmaktadır. Küresel büyüme görünümündeki bozulma ve seyahat kısıtlamaları  nedeniyle ihracat ve turizm gelirleri azalmaktadır. Turizm ve bağlantılı  taşımacılık faaliyetleri durma noktasına gelirken, ana pazarı Avrupa bölgesi olan  taşıt, giyim, tekstil, deri, makine-ekipman, elektrikli teçhizat sektörlerinde  ihracat imkanları önemli ölçüde daralmaktadır. Diğer taraftan, iktisadi  faaliyetteki yavaşlamayla ithalat talebi hızla gerilerken, emtia fiyatlarındaki  düşük düzeyler de ithalat faturasını sınırlamaktadır. Bu çerçevede, son dönemde  belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları ve  ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı bir seyir izleyeceği  öngörülmektedir.

Salgın hastalığa bağlı olumsuz etkilerin geçici olduğu ve yılın ikinci  yarısıyla birlikte yurt içi talepte daha güçlü ve erken olmak üzere, ekonominin  toparlanma eğilimine gireceği değerlendirilmektedir. İktisadi faaliyetteki  toparlanma hızı ise normalleşme sürecinin yurt içindeki seyri kadar bu sürecin,  başta dış ticaret ortaklarımız olmak üzere, küresel ekonomideki gidişatına da  bağlı olacaktır. Bu görünüm altında, salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye  ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal  piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin  devamı büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, yakın dönemde uygulamaya konulan  parasal ve mali tedbirlerin ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek  finansal istikrara ve salgın sonrası toparlanmaya katkı yapacağı  değerlendirilmektedir. Ocak döneminde işsizlik oranlarındaki düşüş devam ederken,  tarım dışı istihdam sanayi sektörü kaynaklı olarak bir miktar geriledi. Öncü  göstergeler, iktisadi faaliyetteki yavaşlamanın mart ayı ortalarından itibaren iş  gücü piyasasına da yansımaya başladığına işaret etmektedir. Kurul, kısa çalışma  ödeneği başta olmak üzere işsizlik sigorta fonu ve cari transferler aracılığıyla  sağlanan desteklerin, hanehalkı gelir kayıplarının sınırlanması ve istihdamın  korunması açısından kritik rol oynadığı değerlendirmesinde bulunmuştur.”


Ne Düşünüyorsun?

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Comments

0 comments

aninda-ucuz-kredi-mesajina-dikkat-–-cnn-turk

Anında ucuz kredi mesajına dikkat – CNN Türk

baskan-surekli;-“emekcilerimiz,-basarilarimizin-oncusudur”-–-kanal-ben

Başkan Sürekli; “Emekçilerimiz, başarılarımızın öncüsüdür” – Kanal Ben